Verujemo da je lični doživljaj svakog pojedinačnog učesnika konferencijske manifestacije važan. Zbog toga proaktivno upravljamo vašim kongresom ili konferencijom od početka do kraja. Uz sav neophodan kreativni, finansijski i logistički fokus, u mogućnosti smo da efikasno upravljamo i koordiniramo vašom manifestacijom uz punu posvećenost i visok kvalitet usluge.

Planiranje, priprema i organizacija vašeg konferencijskog događaja i drugih projekata u tipičnom slučaju uključuje tri faze (pre – za vreme – posle).

Faza I: Planiranje i priprema vašeg događaja

 • Dogovori i konsalting oko strategije konferencijskog događaja
 • Rad na poslovnom konceptu i programu događaja
 • Budžet i finansijsko planiranje
 • Ukupan dizajn (uključujući vizuelni identitet), priprema web stranice događaja kao i priprema i štampa (ili elektronska produkcija) različitih vrsta konferencijskih materijala
 • Upravljanje web stranicama događaja
 • Marketing (uključujući telemarketing i digitalni marketing) i komunikacija sa svim ciljnim grupama (predavači, učesnici, gosti, sponzori, industrija, mediji itd.)
 • Odnosi s javnošću – koordinacija pripreme PR plana i operativnog izvršenja
 • Registracija i ONLINE registracija i uplate
 • Sponzorstva i kompanijske izložbe: Komunikacija i realizacija poslovnih aranžmana sa sponzorim/ partnerima
 • Koordinacija procesa akreditacije konferencijskog događaja kod zdravstvenog saveta Srbije
 • Izbor mesta održavanja konferencijskog događaja (za realne događaje)
 • Inovativne tehnologije: Izbor i realizacija tehnološke i audio-vizuelne infrastrukture i AV / TV produkcije (za realne i ONLINE događaje)
 • ONLINE virtuelni i hibridni događaji

Faza II: Realizacija vašeg događaja (po potrebi prilagođena za realne i/ili ONLINE događaje)

 • Menadžment na licu mesta: sekretarijat Kongresa / konferencije, elektronska i direktna registracija učesnika
 • Protokol ceremonije otvaranja i zatvaranja
 • Sponzorstvo i upravljanje kompanijskom izložbom, organizacija interaktivnih oblika razmene između industrije i učesnika pre i tokom događaja
 • Prevodilačka služba
 • Kompletan ketering
 • Kulturno-umetnički program
 • Socijalni program za osobe u pratnji

Faza III: Post-kongresne aktivnosti

 • Konačna prepiska sa svim odgovarajućim grupama učesnika konferencijskog događaja
 • Postprojektne aktivnosti
  • priprema i realizacija sertifikata o učešću/prisustvu
  • priprema I realizacija štampana ili elektronska (sa AV linkovima) Knjige sažetaka
 • Finansijski izveštaji
 • Analiza prisustva razičitih kategorija učesnika na različitim delovima konferencijskog događaja (za potrebe organizatora i industrije)
 • Upravljanje web stranicama